Leunseweg 6A
5802 CH Venray
 


tel. 0478 521070
fax 0478 521071
info@julicher-meijer.nl
   
 

Echtscheidingsprocedure:

 

Een echtscheiding is een ingrijpende, emotionele gebeurtenis zeker als er ook nog eens kinderen of nieuwe partners in het spel zijn. Als cliŽnt wil je dan ook een echtscheidingadvocaat die je kan bijstaan bij het sturen van deze emoties. Zij moeten niet in de weg staan aan een spoedige, goede afwikkeling van de echtscheiding (mede ook voor de kinderen). Advocaten van Julicher & Meijer Advocaten zijn hier vanwege hun opleiding en ervaring uitermate voor geschikt.

Beslissingen dienen te worden genomen, onder andere omtrent:

  • Woning;

  • verdeling vermogen (schulden, spaartegoeden);

  • partneralimentatie en kinderalimentatie;

  • omgang kinderen;

Als snel een beslissing nodig is (voor de duur van de echtscheidingsprocedure) dan kunnen wij een voorlopige voorziening vragen bij de rechter.

 

Klik hier om meer te lezen over echtscheiding, echtscheidingsprocedure, vaststelling kinderalimentatie en partneralimentatie, omgangsregeling, voorlopige voorziening enz.....
 

.......................................................................
 

Verbreking geregistreerd partnerschap:

 

Het geregistreerde partnerschap is eigenlijk te vergelijken met een huwelijk zonder te huwen. Partijen kunnen een gang naar de rechter niet voorkomen indien een men het niet eens kan worden omtrent de beŽindiging van de relatie of als er minderjarige kinderen uit de relatie zijn geboren.

Een voorlopige voorziening kan ook hier vaak snel duidelijkheid brengen.

 

Klik hier om meer te lezen omtrent verbreking geregistreerd partnerschap.

 

.......................................................................

 

Verbreking samenwoning:

 

Bij verbreking van de samenwoning kan men onderscheid maken tussen de situatie dat men wel en geen samenlevingsovereenkomst heeft opgesteld.

Ook hier dient een en ander geregeld te worden. Allereerst kan de samenlevingsovereenkomst bepalen hoe men het samenleven beŽindigt.

Verder dient bezien te worden wie welke schulden heeft, aan wie de spullen enz. toebehoren, of kinderalimentatie en / of partneralimentatie betaalt dient te worden, of pensioenopbouw verdeelt dient te worden enz.

 

Klik hier om meer te lezen over  de gevolgen van verbreking van de samenwoning...


.......................................................................

 

Gegevens nodig voor een alimentatieberekening zijn:
 

In loondienst

Zelfstandige

De jaaropgave(n) over het vorige (of daaraan voorafgaande) jaar en de laatste drie loonopgave en/of uitkerings-specificaties;

De laatste drie vastgestelde jaarrekeningen (balans, winst- en verliesrekening en toelichting) en over de tijd daarna de voorlopige cijfers, ook tussentijdse, eveneens met toelichting;

De laatste drie aangiften inkomsten- en (tot 2001) vermogenbelasting, indien bestaand, met de bijbehorende aanslagen;

De laatste drie aangiften inkomsten- en (tot 2001) vermogenbelasting, indien bestaand, met de bijbehorende aanslagen;


Klik hier voor het volledige schema...

 

 
Uw Advocaten voor personen en familierecht:

 
   
Mr. D. (Danielle) Strijbosch Mr. R.H.A. (Rob) Julicher

 

Kosten advocaat:

Een echtscheiding (of wijziging gezag, omgang en alimentatie) hoeft niet duur te zijn. Niet alleen bij betalende cliŽnten, maar het kan zijn dat u in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Ook kan het zijn dat een rechtsbijstandverzekering de kosten overneemt. Informeer bij ons, maak gerust een afspraak voor een spreekuurcontact en zie de navolgende pagina.

 

Wijzigen gezag:

Een ouder kan een wijziging van het gezag vragen aan de rechter zodanig dat hij of zij alleen het gezag over de minderjarige kinderen heeft. In dat geval zal de rechter daarover beslissen waarbij hij de situatie van dat moment zal beoordelen waarbij uitgegaan wordt van het kind.
Een verandering van de omstandigheden op een later moment zal kunnen leiden tot een nieuw verzoek (eventueel door de andere ouder) op een later moment.

Klik hier om meer te lezen over het wijzigen van gezag...

 

Wijziging omgang:

Bent u niet tevreden met de vastgestelde omgangsregeling en wilt u deze veranderen, dan kan wijziging gevraagd worden bij de rechtbank.

Klik hier om meer te lezen over het wijzigen van de omgangsregeling...

 

Wijziging alimentatie:

Is er een wijziging in uw financiŽle situatie of in de financiŽle situatie van uw ex-partner, dan kunt u wellicht wijziging van de alimentatie voor uw kinderen dan wel voor de voormalige echtgeno(o)t(e) vragen.

Klik hier om meer te lezen over het wijzigen van alimentatie...

 
Volledige trajectbegeleiding:

U loopt tijdens een echtscheiding aan tegen problemen met opgebouwde pensioenen, tijdens het huwelijk afgesloten verzekeringen, hypotheken, lijfrentepolissen enz. Misschien wilt u zelfs een nieuwe woning kopen, een nieuwe hypotheek en nieuwe verzekeringen afsluiten. Wij begeleiden u in dit hele proces.

Klik hier om meer te lezen over de trajectbegeleiding...


 
Download onze folder om alles rustig na te lezen.

De folder kunt u downloaden door op de onderstaande link te klikken. De echtscheidingsfolder opent dan in een nieuw venster als PDF.

Klik hier om de folder te openen...

 

Wijziging voornaam:

 

Voor het wijzigen van uw voornaam heeft u een advocaat nodig die het (onderbouwde) verzoekschrift namens u indient.

 

Klik hier om meer te lezen over het wijzigen van uw voornaam......


 

Doelgroep:

Van oudsher is onze belangrijkste doelgroep afkomstig uit de omgeving van Venray, Bergen, Horst aan de maas, en Sevenum. Desondanks werken wij ook vaak voor cliŽnten buiten deze regio.

 

Echtscheiding Alimentatie