Gratis Consult

Uw echtscheiding, wijziging alimentatie of omgangsregeling netjes, deskundig en zorgeloos geregeld.
De meest gestelde vragen daarbij zijn:

 • Wat gaat de echtscheiding mij kosten…?
 • Hoe lang duurt een dergelijke zaak …?
 • Maak ik een kans…?
 • Samen Scheiden via mediation bij een gezamenlijk gekozen mediator. Hoe werkt dat …?
 • Waarom een advocaat….?

Maak gebruik van ons Eerste gratis consult en bel de scheidingsadvocaat.

TEL: 0478 52 10 70

Kosten advocaat, duur?

Kosten kunnen per zaak sterk verschillen.

 • Betaalt de overheid de rechtsbijstand door de advocaat (de zogenaamde toevoeging)?
 • Dient u het honorarium van de advocaat te Venray zelf te betalen? wilt u een betalingsregeling?
 • Vaste prijsafspraak bij echtscheiding mediation?

Meer informatie?

Lees meer

Onderwerpen:

De belangrijkste onderwerpen voor de personen- en familierechtpraktijk zijn:

Neem telefonisch contact op voor meer informatie of via de onderstaande button voor het openen van het contactformulier.

Klik hier om informatie aan te vragen

Error: Contact form not found.

Rechtsbijstand Verzekerd? Lees meer

Contact
0478 521070

Echtscheiding:

Een echtscheiding is emotioneel zwaar, en meestal onomkeerbaar. Men doorloopt dezelfde gevoelens als bij een rouwproces. Daarbij zijn er bij een echtscheiding twee mogelijkheden. Een echtscheiding waarbij ieder zijn eigen advocaat heeft dan wel een echtscheiding met één advocaat waarbij deze als mediator optreedt.

Waarschuwing vooraf bij echtscheiding en mediation:
Pas op voor diverse bureau's met echtscheidingsmediators die zonder veel opleiding de mediation verrichten. Zij hebben veelal niet de kennis van een (gespecialiseerd) advocaat en zijn vaak duurder, zelfs met de door hen aangeboden pakketten. Zeggen dat je goedkoper bent is niet hetzelfde als goedkoper zijn. Informeer u goed. Lees meer......

Echtscheiding met twee advocaten of mediation met mediator:

Echtscheiding met twee advocaten:

Zeker als partijen niet meer met elkaar overweg kunnen of andere belangen en denkbeelden hebben over bijvoorbeeld de omgang, hoofdverblijfplaats kinderen, alimentatie, woning en inboedel dan is het beter om ieder één advocaat te nemen voor de echtscheiding.

Dat wil niet zeggen dat partijen er dan niet meer samen uit kunnen komen, maar dan worden de belangen van beide partijen bij de scheiding het beste behartigd. Met de eigen advocaat wordt uw voorstel om tot een echtscheiding te komen en de zaken te regelen, besproken. Ook in dit geval wordt na een discussie of viergesprek een convenant en ouderschapsplan opgesteld waarbij tevens de rechten met betrekking tot partneralimentatie en kinderalimentatie worden vastgelegd. Hierbij maakt ieder der partijen een berekening en wordt over de uitkomst daarvan gediscussieerd.

Als men er uiteindelijk niet uit komt of als dat al vanaf het begin duidelijk is dan kan men al snel naar de rechter stappen en de rechtbank om een beslissing vragen. Indien nodig kan er voor de duur van het geding ook een voorlopige voorziening gevraagd worden omtrent hoofdverblijfplaats, omgang en alimentatie. Lees meer …........

Mediation met advocaat als mediator:

Als partijen het in grote lijnen eens zijn of eens kunnen worden over zaken zoals de omgang, hoofdverblijfplaats van de kinderen, alimentatie, woning en inboedel en er geen strijd is of (naar verwachting) komt tussen de echtelieden dan kan er voor gekozen worden om één advocaat van ons kantoor als mediator te nemen. Deze mediator doet in dat geval aan echtscheidingsbemiddeling. Hierbij kan op een effectieve manier, zonder dat partijen strijd krijgen, onder begeleiding van onze echtscheidingsadvocaat / mediator afspraken gemaakt worden. Bij ons kantoor is een vaste prijsafspraak bij mediation mogelijk lees meer ...............

Samen met de advocaat mediator gaat men dan dus een mediation traject in. De advocaat mediator zal geen partij kiezen en eerlijk beide belangen in acht nemen. Er wordt dan uiteindelijk een echtscheidingsconvenant opgesteld. Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin de afspraken worden neergelegd die in het kader van de echtscheiding worden gemaakt. Zijn er minderjarige kinderen dan dient er ook een ouderschapsplan te worden opgesteld waarin de afspraken omtrent hoofdverblijfplaats, omgang, kinderalimentatie enz. worden gemaakt.

Nadat het mediation traject doorlopen is wordt een verzoekschrift opgesteld dat met convenant en ouderschapsplan aan de rechter wordt voorgelegd.

Het voordeel van een dergelijke echtscheidingsmediation is snelheid, lagere kosten en je kunt de voorwaarden samen regelen waardoor een beter resultaat bereikt kan worden dan als een rechter een beslissing neemt.


Wie wij zijn

Mr. R.H.A. (Rob) Julicher; Personen- en familierecht

Mr. Rob Julicher is een betrokken en ervaren advocaat met een praktische aanpak.
Hij is geïnteresseerd in zijn cliënten, goed in het analyseren van de problemen die hem voorgelegd worden en in het vinden van creatieve oplossingen voor die problemen. Sinds 1994 is hij werkzaam in de advocatuur en heeft in die tijd een algemene rechtspraktijk uitgeoefend [...]

Mr. J. (Jeroen) Meijer; Specialist Arbeidsrecht

Mr. Jeroen Meijer is sinds 1997 werkzaam in de advocatuur. Jeroen heeft in het verleden gedurende een jaar als arbeidsrechtjurist gewerkt bij een rechtsbijstandverzekeraar. Binnen Julicher & Meijer is Jeroen werkzaam in de algemene- en ondernemingsgerichte rechtspraktijk waarbij zijn specialisme ligt op het gebied van het arbeidsrecht. Onlangs heeft Jeroen een opleiding gevolgd op het gebied van [...]

Erkenningen:

Ons kantoor is aangesloten bij verschillende organisaties en specialistenverenigingen zoals:
 • High trust kantoor Raad voor Rechtsbijstand
 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Vereniging voor aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht (VASR)
 • Vereeniging Handelsrecht

Ons Kantoor

U kunt rechtstreeks telefonisch contact met ons opnemen tel. 0478 521070.U kunt ook naar ons kantoor komen (Leunseweg 6A 5802 CH in Venray) voor het maken van een afspraak. Wij zijn bereikbaar van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Nu wij als High Trust kantoor werken, kunnen wij toevoegingen binnen zeer korte [...]

Tweets Julicher & Meijer Advocaten

 • The RSS feed for this twitter account is not loadable for the moment.

Follow @julichermeijer on twitter.