Arbeidsrecht Horst

Wordt u ontslagen? Gaat u iemand ontslaan?
Heeft u een concurrentiebeding? Gaat u iemand aan een concurrentiebeding houden?
Betaalt de werkgever uw loon / salaris niet? Wilt u iemand het loon inhouden?

Allemaal vragen die bij een arbeidsovereenkomst spelen.

Het arbeidsrecht is een zeer uitgebreid rechtsgebied waarin wij al vele jaren een uitgebreide kennis en ervaring hebben opgedaan.

Het arbeidsrecht omvat naast het ontslagrecht ook vragen omtrent concurrentiebedingen (ja die zijn in beginsel geldig), geheimhoudingsbedingen, relatiebedingen, vorderingen tot doorbetaling van loon, vorderingen van achterstallig loon, vragen omtrent een sociaal plan, werkgerelateerde ongevallen en feitelijk alle vragen met betrekking tot problemen die kunnen ontstaan tussen werkgever en werknemer. Bij ontslagen kunnen wij denken aan ontslag op staande voet, ontslag via het UWV WERKbedrijf (voorheen CWI en daarvoor arbeidsbureau), ontslag via de kantonrechter en ontslag als gevolg van het faillissement van de werkgever.

In al die gevallen is het de vraag of en hoe een vergoeding gekregen kan worden, hoe dat bereikt kan worden en hoe wij u daarbij kunne

Rechtsbijstandverzekering? Wij kunnen u op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar bijstaan.