Mr. R.H.A. (Rob) Julicher; Personen- en familierecht

Mr. Rob Julicher is een betrokken en ervaren advocaat met een praktische aanpak.
Hij is geïnteresseerd in zijn cliënten, goed in het analyseren van de problemen die hem voorgelegd worden en in het vinden van creatieve oplossingen voor die problemen.

Sinds 1994 is hij werkzaam in de advocatuur en heeft in die tijd een algemene rechtspraktijk uitgeoefend waaronder lange tijd het arbeidsrecht. Binnen dit rechtsgebied ligt thans de nadruk op de het personen- en familierecht waaronder de echtscheidingen, de verzoeken tot wijziging van omgangsregelingen en de ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen in een gesloten setting.

Rob is tevens werkzaam op het gebied van het strafrecht.

Lid klachtencommissie:

Rob is lid geweest van de klachten-commissie van de Mutzaertstichting te Venlo.

Bestuurslidmaatschap:

Rob is bestuurslid bij de Grote Kerk (St. Petrus Banden Kerk) en de Paterskerk te Venray.

 

rob-julicher

Wie wij zijn

Mr. J. (Jeroen) Meijer; Specialist Arbeidsrecht

Mr. Jeroen Meijer is sinds 1997 werkzaam in de advocatuur. Jeroen heeft in het verleden gedurende een jaar als arbeidsrechtjurist g

Erkenningen:

Ons kantoor is aangesloten bij verschillende organisaties en specialistenverenigingen zoals:

  • High trust kantoor Raad voor

Ons Kantoor

U kunt rechtstreeks telefonisch contact met ons opnemen tel. 0478 521070.U kunt ook naar ons kantoor komen (Leunseweg 6A 5802 CH in