Verbreking geregistreerd partnerschap:

Het geregistreerde partnerschap is eigenlijk te vergelijken met een huwelijk zonder te huwen. Partijen kunnen een gang naar de rechter niet voorkomen indien men het niet eens kan worden omtrent de beëindiging van de relatie of als er minderjarige kinderen uit de relatie zijn geboren.

Het verbreken van een samenleving als een geregistreerd partnerschap is even ingrijpend als een gewone echtscheiding, zeker als er ook nog eens kinderen of nieuwe partners in het spel zijn.

Zonder de rechter:

Het geregistreerde partnerschap is te eindigen zonder naar de rechter te gaan als er geen minderjarige kinderen zijn en als partijen het eens zijn omtrent de beëindiging. De voormalige partners kunnen het geregistreerde partnerschap dan beëindigen door bijvoorbeeld via de advocaat een overeenkomst te laten opstellen. Zo moet de verdeling van goederen (bijvoorbeeld woning, huurwoning, schulden, spaartegoeden) en de alimentatie geregeld worden.

Via de rechter:

Als partijen het niet eens kunnen worden omtrent de beëindiging van de relatie of als er minderjarige kinderen zijn dan is een verbreking van het geregistreerde partnerschap door een gang naar de rechter noodzakelijk.

Dit kan op vele wijzen vergeleken worden met de gewone echtscheidingsprocedure (Klik hier om daaromtrent meer te lezen ......). Zo moet een verzoekschrift aan de rechter gezonden worden en pas nadat de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand is het geregistreerde partnerschap ten einde.

Ook op andere wijze lijkt het op een echtscheidingsprocedure. Het kan namelijk een lange procedure worden. Toch kan het noodzakelijk zijn om zaken te regelen met betrekking tot bijvoorbeeld de kinderen, al is het maar voor de duur van de procedure. Ook hier is het mogelijk om een voorlopige voorziening te vragen aan de rechter. Deze geeft dan over het verzochte onderwerp een voorziening voor de duur van het geding.

Beëindiging samenwoning:

Net als bij een echtscheiding en bij het verbreken van een geregistreerd partnerschap is ook hier sprake van een ingrijpende emotionele gebeurtenis die men niet lichtvaardig dient op te nemen. Men dient onderscheid te maken in de situatie dat wel en niet een samenwoningsovereenkomst is opgemaakt.

Zonder samenwoningovereenkomst:

Ook als er geen samenwoningsovereenkomst is dient het een en ander geregeld te worden. Zo moet er gekeken worden wie wat heeft aangeschaft, wie welke schulden heeft gemaakt en kan het zijn dat er toch zaken gezamenlijk zijn aangeschaft of niet kan worden bepaalt wie wat heeft aangeschaft.

Vaak is ook in deze gevallen een gang naar de rechter niet te vermijden. Immers als er minderjarige kinderen zijn dan dient het nodige te worden vastgelegd omtrent de omgangsregeling (zorg- en contactregeling) en de kinderalimentatie. Ook dient in dit soort zaken gekeken te worden of het gezag over de kinderen goed geregeld is.

Bij het opstellen van een convenant en ouderschapsplan helpen wij u graag. 

Met samenwoningovereenkomst: 

Als er sprake is van een samenwoningsovereenkomst dan is het samenlevingscontract bepalend voor de rechten die men tegenover elkaar heeft. Zo kan het zijn dat in de samenlevingsovereenkomst staat weergegeven hoe de overeenkomst beëindigt dient te worden, hoe men omgaat met alimentatie, met pensioenen, met opgebouwd vermogen enz.

net als bij samenwonenden zonder samenlevingsovereenkomst kan het zijn dat procedures ontstaan omtrent alimentatie omgangsregelingen enz.

Ook in deze gevallen helpen wij u graag bij het opstellen van een convenant en ouderschapsplan.

Doelgroep en behandelend advocaat: 

Van oudsher is onze belangrijkste doelgroep afkomstig uit de omgeving van Venray, Bergen, Horst aan de maas, en Sevenum. Desondanks werken wij ook vaak voor cliënten buiten deze regio.
Contact kunt u opnemen door het bellen met het telefoonnummer: 0478-521070 of het invullen van het contactformulier.

Contact opnemen?