Verdeling van het gemeenschappelijke vermogen:

Gemeenschappelijke boedel:

In het huwelijk (zelfs als er sprake is van huwelijkse voorwaarden) kan er een gemeenschap van goederen ontstaan.

Dit wil zeggen dat er een aantal goederen zijn die gemeenschappelijk eigendom van beide echtelieden zijn. Dit kan zijn vermogen op gemeenschappelijke rekeningen, gekochte zaken waarvan niet kan aangetoond worden dat die van een bepaalde persoon zijn, of anderszins ontstaan gemeenschappelijk vermogen.

Indien een echtscheiding plaatsvindt, kan in een briefwisseling tussen advocaten of in een overeenkomst (convenant) worden vastgelegd aan wie welke van die gemeenschappelijke goederen toekomt.

Op dit moment is het zo geregeld dat bij het echtscheidingsverzoek ook reeds een vordering met betrekking tot de verdeling dient te worden ingediend. Dit heeft als probleem dat als er te snel een verzoek wordt ingediend, dat dan nog in het geheel niet bekend is welke vermogensbestanddelen er aanwezig zijn (polissen, spaartegoeden, aandelen e.d..

Komen partijen er tijdens de echtscheidingsprocedure niet uit of blijkt later nog dat er vermogensbestanddelen verdeeld dienen te worden, dan kan de verdeling van die goederen ook in een procedure (dagvaardingsprocedure) voor de rechtbank van de verwerende partij worden uitgevochten.

 schrijven2

Wat kan er gemeenschappelijk zijn:

Tot de gemeenschappelijke boedel kunnen behoren:

- inboedelgoederen van de woning;
- de woning zelf;
- spaartegoeden;
- lijfrentepolissen;
- pensioenen (opgebouwd tijdens het huwelijk);
- banksaldi;
- auto;
- huisdieren;
- schulden (bijvoorbeeld leningen, hypotheek en postorderbedrijf;
- Geboortedatum;
- Sommige goederen, zoals bijvoorbeeld kleding en lijfsieraden, zijn zozeer verknocht aan een bepaalde persoon dat die goederen aan die persoon dienen te worden toegescheiden / toegewezen.

De goederen die aan de kinderen toebehoren, zullen ook bij de kinderen blijven. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan kinderkamer, kleding, speelgoed enz.

Deze spullen gaan met de ouder mee waar het kind zal gaan verblijven.

Doelgroep:

Van oudsher is onze belangrijkste doelgroep afkomstig uit de omgeving van Venray, Bergen, Horst aan de Maas en Sevenum. Desondanks werken wij ook vaak voor cliënten buiten deze regio.

Neem contact met ons op