Verweer OTS / ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, gesloten plaatsing. Bel 0478 - 521070

Verweer ondertoezichtstelling:

Na een echtscheiding kan het vaak zijn dat minderjarige en jonge kinderen in de verdrukking komen tussen de beide ouders. Ook zijn er andere redenen waarom een kind problemen krijgt in de ontwikkeling. Hierbij gaat het vaak om gedragsproblemen waarbij kinderen niet meer naar school gaan, misdrijven plegen, geen daginvulling hebben enz.

De Raad voor de kinderbescherming kan in dat geval de rechtbank verzoeken om een gezinsvoogd aan te stellen. Dit betreft in dat geval vaak iemand van het Bureau Jeugdzorg.

Vaak beginnen hiermee de problemen voor de ouders dan wel de verzorgende ouder pas echt aangezien deze gezinsvoogd in het kader van de OTS zich met de opvoeding, scholing en diverse aspecten van uw leven en dat van het minderjarige kind gaat bemoeien.

Indien u dit niet wenst, of omdat u bijvoorbeeld van mening bent dat u het probleem zelf kunt oplossen, al dan niet met behulp van het maatschappelijk werk of het GGZ, dan kunt u verweer voeren tegen dit verzoek tot OTS of het hiernaast genoemde verzoek tot uithuisplaatsing.

Dit kunt u vaak al tegen lage kosten doen namelijk in geval van een laag inkomen en vermogen kan gesubsidieerde / gefinancierde rechtsbijstand worden aangevraagd waardoor u al met een eigen bijdrage vanaf € 125,- de kosten van de advocaat betaald heeft. In het geval van een bijstandsuitkering wordt dit bedrag ook nog vaak onder bijzondere bijstand door de gemeente vergoed. Wij informeren u over de kosten en vragen deze gefinancierde rechtsbijstand voor u aan. Bel voor meer informatie en een kosteloos en vrijblijvend eerste gesprek met 0478 - 52 10 70.

 

uithuisplaatsing:

In het kader van een OTS kan het zijn dat de gedragsproblemen volgens het Bureau Jeugdzorg, de gemeente of de Raad voor de Kinderbescherming vaak zodanig zijn dat het minderjarige kind niet meer bij de ouders te handhaven is. In dat geval zal men de rechtbank verzoeken om een uithuisplaatsing uit te spreken. Dit kan een uithuisplaatsing gedurende de dag en nacht zijn overeenkomstig artikel 261 BW of een plaatsing in een gesloten inrichting.

Dit zijn zeer ingrijpende maatregelen. Immers betekent dit dat uw kind elders geplaatst gaat worden en soms zelfs in een setting die veel doet denken aan een jeugdgevangenis. Bij een gesloten setting zijn er, zeker in het begin, geen vrijheden en kan de minderjarige niet gaan en staan waar hij wil of zelfs maar een eind gaan wandelen.

Deze ingrijpende maatregelen worden door het Bureau Jeugdzorg (of Raad voor de Kinderbescherming) ook zonder dat u dit wil, middels een verzoek aan de rechtbank, gevraagd. Vaak zelfs al samen met het verzoek om OTS. De macht van het de gezinsvoogdijinstelling zoals het Bureau Jeugdzorg is derhalve groot. De verzoeken zijn vaak zéér eenzijdig opgesteld, zijn gebrekkig (bevatten vaak niet alle informatie), vermelden geen of halve waarheden, situaties die anders uitgelegd dienen te worden of jaren geleden gebeurd zijn. Toch worden maatregelen als een uithuisplaatsing van uw kind op basis van deze gegevens door de rechter uitgesproken als u geen verweer voert. Alle redenen dus om verweer te voeren tegen deze verzoeken.

Slechts in geval van een gesloten uithuisplaatsing krijgt alleen uw kind een advocaat van de rechter toegewezen die ook alleen voor hem / haar zal optreden. De minderjarige kan natuurlijk ook de advocaat van zijn keuze zelf kiezen door naar deze advocaat toe te gaan. Wij staan hem graag hierin bij. 

Indien u zich zelf door een advocaat wilt laten bijstaan (en dit is altijd aan te raden, namelijk om zo tegenwicht te bieden aan het overwicht van het verzoekende Bureau Jeugdzorg, Raad voor de kinderbescherming of gemeente) en uw kind ook hierin bij te staan, dan kan dat vaak al tegen weinig kosten (zie hiernaast) maar dan dient u deze advocaat zelf in te schakelen. Wij helpen u graag in dit soort zaken. Hierbij hebben wij een regionale functie dus kunt u ons ook inschakelen indien u niet in (de buurt van) Venray woonachtig bent. Bel dus voor een eerste, vrijblijvend en kosteloos gesprek met 0478 - 521070.

Wij kunnen u hierbij bijstaan. Neem dus contact op via tel. 0478-521070 of vul het contactformulier in:

Neem contact met ons op