Voornaam wijzigen:

Voor het wijzigen van een voornaam heeft u een advocaat nodig aangezien de voornaam via de rechtbank wordt gewijzigd.

De advocaat dient een verzoekschrift in bij de rechtbank tot voornaamswijziging. De gronden van het verzoek zullen moeten worden omschreven. Het is niet voldoende dat u zich niet (meer) kunt vinden in uw voornaam, doch er moeten zwaarwegende gronden zijn die aangevoerd worden.

Op het moment dat het verzoek zal worden toegewezen zal de beschikking nog moeten worden ingeschreven in de registers van uw geboorteplaats alvorens de nieuwe voornaam een feit is.

artikel 4 lid 4 van het burgerlijk wetboek geeft aan (gedeeltelijk):
"Wijziging van de voornamen kan op verzoek van de betrokken persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden gelast door de rechtbank. De wijziging geschiedt doordat van de beschikking een latere vermelding aan de akte van geboorte wordt toegevoegd, overeenkomstig artikel 20a, eerste lid. In geval van wijziging van de voornamen van een buiten Nederland geboren persoon ..............."

Indien u de voornaam wenst te wijzigen dan verzoek ik u contact op te nemen en dan zullen wij u helpen. Neem daartoe contact op met Mr. R.H.A. (Rob) Julicher op telefoonnummer 0478-521070.

Achternaam wijzigen:

Voor het wijzigen van een achternaam heeft u geen advocaat nodig. Indien u het wenst, kunnen wij dit wel voor u regelen. Een achternaamwijziging dient te gebeuren door het sturen van een goed onderbouwd verzoekschrift aan de koning.

Neem contact met ons op