Gezag over een minderjarige en wijziging gezag:

Daar waar gesproken wordt over gezag, wordt bedoeld het ouderlijk gezag en niet het gezamenlijke gezag of de gezamenlijke voogdij.

Ouderlijk gezag:

Het ouderlijke gezag wordt over het algemeen uitgeoefend door beide ouders, maar kan ook door één van de ouders worden uitgeoefend.

De ouders die het gezag uitoefenen zijn verplicht het kind te verzorgen en op te voeden.

Bovendien zijn zij:

familie- onderhoudsplichtig tot het kind 21 jaar is; beheerder van het vermogen van het kind;
- diens wettelijk vertegenwoordiger.
Gehuwde ouders en ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan (en waarvan de man het kind heeft erkend), hebben het ouderlijk gezag over hun kind.

Inbreuken op het ouderlijk gezag kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een door de rechter uitgesproken OTS.  Lees meer ........

 

Na de echtscheiding en wijziging van gezag:

Na de echtscheiding kan het zijn dat een van de ouders niet tevreden is met de omgangsregeling omdat die omgangsregeling bijvoorbeeld geen recht meer doet aan de ontstane situatie. Die ouder kan dan in dat geval wijziging van de omgangsregeling vragen aan de rechter zodanig dat hij of zij alleen het gezag over de minderjarige kinderen heeft. In dat geval zal de rechter daarover beslissen waarbij hij de situatie van dat moment in acht zal nemen. Verandering van de omstandigheden op een later moment kunnen weer leiden tot een nieuw verzoek (eventueel door de andere ouder).

Doelgroep:

Van oudsher is onze belangrijkste doelgroep afkomstig uit de omgeving van Venray, Bergen, Horst aan de Maas en Sevenum. Desondanks werken wij ook vaak voor cliënten buiten deze regio.

Contact opnemen?