Samen goed en goedkoop Scheiden, dat kan door echtscheidingsmediation aan de Leunseweg te Venray:

Goedkoop scheiden kan door tegen vaste (lage) prijsafspraak via mediation een echtscheiding te bereiken. Voordeel hierbij is dat u zelf over alles afspraken kunt maken en daarbij ook de positie en problemen van kinderen in het echtscheidingsproces kunt betrekken. Bel daarom met 0478 - 521070.

Samen scheiden; goedkoop door prijsafspraak:

Goedkoop samen scheiden te Venray. Door samen één echtscheidingsadvocaat / mediator te nemen voor de echtscheiding. Hierbij komt men via mediation en door een mediator tot een echtscheiding en tot afspraken over alle onderwerpen die verband houden met de echtscheiding. Zo kan men met de mediator afspraken maken over de verdeling van de eigendommen, de omgangsregeling met de kinderen, het te betalen bedrag aan (kinder)alimentatie, of het gebruik van de woning te Venray.

Voordelen samen scheiden /mediation:

De mediator legt de puzzelstukjes op hun plek.

De mediator legt de puzzelstukjes op hun plek.

Lagere kosten en sneller scheiden: Doordat de doorloopsnelheid kort is kan sneller tot overeenstemming gekomen worden en kan men sneller scheiden. Dit drukt de kosten in betalende zaken waardoor deze goedkoop worden.
Kostenbeperking slechts bij advocaten: Advocaten kunnen voor een of beide echtgenoten toevoegingen (subsidie) aanvragen waardoor lage vaste kosten (zonder BTW) en een lager griffierecht verschuldigd zijn per persoon.  Daarbij wordt een eigen bijdrage vastgesteld van € 340,-- tot € 849,--. Als een van de partners voor een toevoeging in aanmerking komt, dan heeft dat ook een drukkende werking (dus goedkoper) op de kosten van de andere partner.

Goedkoop door vaste prijsafspraak:

Door vaste prijsafspraken bij mediation zijn wij goedkoper dan anderen bij echtscheiding. Indien één van beide echtgenoten een toevoeging /subsidie verkrijgt dan wordt daarmee rekening worden gehouden voor de andere echtgenoot. Dit kan dan tot de helft van de kosten schelen waardoor de echtscheiding nog goedkoper wordt. Er zijn verschillende modules mogelijk. De modules omvatten de meest gangbare werkzaamheden en de advocaat bespreekt met u welke modules u nodig heeft en bepaalt welke van toepassing zijn:

Basismodule                                € 785,--

Module kinderen                        € 350,--

Module rechtbank                     € 525,--

Module Koopwoning                 € 300,--

Module kinder-
partneralimentatie                     € 425,--

Module pensioen                      € 180,--

Module ondernemer                € 450,--

Bij deze modules zijn de prijzen incl. 21 % BTW en excl. Griffierechten en uittrekselkosten. Werkzaamheden (in onderling overleg) buiten de modules om worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Basismodule

De basismodule is op iedereen van toepassing en omvat maximaal 2 tot 3 gesprekken, advisering van algemene en bijzondere aard (waaronder over eventuele huwelijkse voorwaarden) en briefwisseling. Hieronder valt ook het toezenden van de conceptstukken waaronder het convenant, ouderschapsplan enz. alsmede het tekenen van de stukken in aanwezigheid van de advocaat.

Module kinderen

Dit is van toepassing op het moment dat er minderjarige kinderen zijn waaromtrent regelingen getroffen dienen te worden zoals omgangsregelingen, gezagsregelingen en meer. Deze regelingen dienen besproken te worden en dienen opgenomen te worden in een ouderschapsplan.

Module rechtbank

Wij zorgen voor de briefwisseling met de rechtbank, het aanvragen van uittreksels, het opmaken van een verzoekschrift tot echtscheiding, het opmaken van een verklaring van non appel en het inschrijven van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Module Koopwoning

Beoordeeld dient te worden wat met de woning dient te gebeuren. Zo dient onder andere te worden beoordeeld of de woning overgenomen kan worden door een van de partijen, indien een partij dat wil.

Module alimentatie

Een alimentatieberekening is belangrijk om goede afspraken te kunnen maken over alimentatie. Zo kunt u voorkomen dat één van beide echtgenoten achteraf vindt dat een fout bedrag is afgesproken. Een alimentatieberekening voor partneralimentatie en kinderalimentatie kan aldus onnodige discussies achteraf voorkomen.

Module pensioen

Ook het pensioen, opgebouwd tijdens het huwelijk, dient te worden verdeeld. Dit kan op verschillende wijzen. Vaak is de standaardverdeling de aangewezen weg, soms willen partijen nadere afwijkende afspraken hierover maken of zelfs over en weer afstand doen van verdeling.

Module ondernemer

Bij een onderneming dient men tevens de jaarstukken (eventueel van meerdere jaren) te bezien, dient overleg gevoerd te worden met de accountant / boekhouder en dienen afspraken gemaakt te worden om rekening te houden met de belangen van alle partijen en de onderneming. Dit alles maakt de advisering over de scheiding van het vermogen bij gemeenschappelijke verzoeken ingewikkelder. Overigens kan het zijn dat een van partijen (op zijn /haar of gezamenlijke kosten) een accountant dient te raadplegen.

Voor iedereen geldt dat griffierecht (rechtbank) verschuldigd is en uittrekselkosten.

Samenvattend: voordelen van samen scheiden via een mediator van ons advocatenkantoor te Venray:

- de kosten zijn vaak zelfs vele malen lager dan bij de echtscheidingsmediators die overal ontstaan waardoor wij goedkoper zijn.
- een vechtscheiding wordt voorkomen.
- in overleg zijn goede afspraken te maken ook met betrekking tot de kinderen.

Ieder een eigen advocaat = automatisch vechtscheiding?

Nee, een goede advocaat probeert bij elke echtscheiding een vechtscheiding te voorkomen door in overleg te gaan (soms ook via een viergesprek) met de advocaat van de wederpartij.

De meest optimale oplossing:

De mediator is een persoon die door middel van gesprekken een zo optimaal mogelijke oplossing probeert te vinden voor de problemen rond een scheiding of beëindiging samenwoning. Bij echtscheidingsmediation probeert de mediator bijvoorbeeld door overleg tussen partijen de beste omgangsregeling, een eerlijke alimentatie, het gebruik van de woning met de daarbij behorende kosten (zolang die nog niet verkocht is) en de scheiding van de gemeenschappelijke boedel te regelen. Doordat de mediator probeert partijen tot elkaar te brengen om zo sneller en beter zaken te regelen kan de echtscheiding ook goedkoper worden.

Neem contact met ons op, op telefoonnummer 0478 - 521070.

Waarom geen andere mediator dan een advocaat als mediator:

Letterlijk iedereen kan zich mediator noemen, en dat doen ze dan ook. Veel mediators hebben geen scholing op het gebied van echtscheiding, geen kennis van zaken en hebben soms de vreemdste zaken gedaan in hun carrière. Advocaten zijn bij uitstek degenen die al sinds jaar en dag de echtscheidingen regelen. U laat toch ook niet u tanden trekken door een loodgieter alleen maar omdat hij goedkoop is en zegt dat hij een tang kan hanteren?

Lagere kosten bij mediation door een niet advocaatmediator?

Nee, deze mediators zeggen dat hun uurtarief lager ligt dan die van een advocaat en suggereren dat ook hun kosten lager liggen.  Zij werken met (hoge) vaste bedragen (deel die eens door het uurtarief?) en extra kosten voor basiswerkzaamheden plus moeten nog een advocaat inschakelen. Werkelijkheid is dat daardoor hun uiteindelijke rekeningen vaak vele malen hoger liggen dan die van een advocaat. Onze advocaat mediator te Venray kan bovendien met toevoegingen (subsidie) al tegen relatief lage kosten een echtscheiding via mediation afwikkelen.

Wie betaalt u allemaal bij een willekeurige mediator:

Vergeet vervolgens niet dat u niet alleen de kosten van de mediator voldoet, maar vaak ook de organisatie waarbij die aangesloten is/de website waar u zich heeft ingeschreven. Uiteindelijk voldoet u ook nog eens een advocaat die de stukken indient. Vaak is het zelfs zo dat wij korte tijd nadat een echtscheiding is gerealiseerd door een mediator, zaken opnieuw dienen op te pakken. Meestal betreft dit dan het opnieuw vaststellen van alimentatie en omgangskwesties aangezien die niet goed berekend of doordacht zijn. Het gevolg is uiteindelijk dubbele kosten. Uiteindelijk is het goedkoper om ons als advocaten in te schakelen.

Ons advies als goedkoop een uitgangspunt is:

Laat u goed adviseren als de kosten een uitgangspunt is bij uw overweging bij een gezamenlijke echtscheiding en neem dan contact op met ons kantoor en met de advocaat mediator van ons kantoor te 5802 CH Venray aan de Leunseweg 6a, via ons telefoonnummer: 0478 - 52 10 70 of via het onderstaande contactformulier.