Algemene kosten echtscheiding:

Kosten die voor iedere echtscheiding, alimentatie of omgangszaak gelden:
- de kosten van uittreksels;
- griffierecht (een bedrag dat door de rechtbank in rekening wordt gebracht voor het behandelen van het dossier);
- deurwaarderskosten (alleen bij echtscheiding op tegenspraak).

De Advocatenkosten:

Echtscheiding op tegenspraak en alimentatie of omgangszaak:
De kosten bestaan uit het geldende uurtarief vermeerderd met kantoorkosten en BTW.
Het kan zijn dat u als cliënt in aanmerking komt voor een zogenaamde "toevoeging". Dit is “kosteloze” / "gesubsidieerde" rechtsbijstand door de overheid met een eigen bijdrage afhankelijk van inkomen en vermogen. In dat geval verrichten wij de werkzaamheden natuurlijk op die basis (zie voor de voorwaarden www.rvr.org).

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek:

Het kan zijn dat beide partijen betalende cliënten zijn, of dat één van beide partijen een toevoeging kan verkrijgen. In dit laatste geval betekent dit, dat voor de betalende cliënt slechts de helft van de tijd wordt berekend. Ook de betalende cliënt heeft derhalve voordeel van het aanvragen van een toevoeging.
Bovengenoemde kosten aan honorarium zijn, voor alle duidelijkheid, verschuldigd naast de kosten van griffierecht en uittrekselkosten, die in elke echtscheiding verschuldigd zijn en voor alle rechtshulpverleners / echtscheidingsadvocaten geldt.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft:

Onder omstandigheden kan ook een rechtsbijstandverzekering verplicht zijn de kosten voor een echtscheiding, omgangskwestie, ondertoezichtstelling enz. te betalen. Zie daarvoor uw polisvoorwaarden. In dat geval dienen zij deze zaak ook aan een advocaat te geven. Zorg ervoor dat u zelf de advocaat uitkiest en geen gebruik maakt van een zogenaamd "netwerk kantoor".
Een dergelijk netwerkkantoor werkt meestal voor een zeer laag, vast bedrag, in plaats van de werkelijke kosten te berekenen. U loopt het risico dat zij niet de nodige tijd in een zaak willen steken aangezien men maar een vast bedrag krijgt.
Uw eigen advocaat, niet netwerkkantoor zijnde, zal alle tijd vergoed krijgen en dus ook de volle aandacht aan een zaak willen geven die deze nodig heeft.

Kies dus altijd uw eigen advocaat, die niet aangesloten is bij een verzekeraar. Wij helpen u graag.

Toevoeging, gesubsidieerde rechtsbijstand:

Soms komt een toevoeging op een later moment (soms zelfs achteraf) te vervallen of komt die niet tot uitkering bijvoorbeeld omdat het vermogen of inkomen tijdens of door de echtscheiding wijzigt. In dat geval dient u de advocatenkosten alsnog zelf te betalen.
Een advocaat kan een bedrag in depot vragen om achteraf incassoproblemen te vermijden. Indien de toevoeging achteraf niet komt te vervallen, kan het bedrag in depot uiteraard worden teruggestort.

 

 

Internet-echtscheidingen, echtscheidingsbemiddelingsbureau's:

Sterk in opkomst zijn bemiddelingsbureaus en internetechtscheidingen. Waarom niet hiervoor kiezen?
In beide gevallen claimt men goedkoper te zijn dan een advocaat en alles te regelen op financieel gebied.

Is dat zo? Het antwoord op deze vraag is: Nee.
Allereerst is het natuurlijk zo dat advocaten hun cliënt op toevoegingsbasis soms al voor een eigen bijdrage van € 185,-- kunnen bijstaan en de volledige echtscheiding kunnen regelen. Maar zelfs als dit niet het geval is dan hebben advocaten altijd al de scheiding en deling van het vermogen bewerkstelligd. Voor het afsluiten van hypotheken en verzekeringen geldt bovendien dat het vaak goedkoper is voor de cliënt om zelf te shoppen dan deze eenvoudigweg af te sluiten bij deze bemiddelingsbureaus en aan hen verbonden verzekerings- dan wel hypotheekkantoren.

Vervolgens berekenen slechts weinige van deze bureaus ook daadwerkelijk de alimentatie zelf. Meestal wordt dit bedrag "in onderling overleg" tussen de echtelieden, als een soort gok, vastgesteld. Een alimentatieberekening brengt kosten met zich mee van een advocaat, doch bedenk wat een foutief vastgestelde alimentatie u kan kosten. Dit geldt zowel voor de alimentatieplichtige als voor de ontvanger van alimentatie. € 50,-- te veel of te weinig alimentatie per maand is op jaarbasis al € 600,-- die je te veel betaalt of te weinig ontvangt. Dit is veel geld dat je dan niet kunt missen. Het wordt nog erger als je dit over de volledige alimentatieperiode uitstrijkt.

Vervolgens terwijl "alles geregeld is" moet toch nog een advocaat de stukken indienen, de stukken controleren en een gesprek met u hebben. Dubbel werk en een "onnodige" kostenverhoging is het gevolg. Deze kostenverhoging zou niet plaatsvinden indien uitsluitend één advocaat in de hand genomen wordt. Bovendien worden ook hier griffierecht en uittrekselkosten in rekening gebracht.

Vervolgens wordt door bemiddelingsbureaus vaak geschermd met een basispakket en als je inderdaad datgene wilt wat ze beloven dan dien je een hoger bedrag te betalen. Daar waar deze bureaus al snel en uiteindelijk duizenden euro's in rekening brengen hebben wij zelfs al voor betalende cliënten in eenvoudige echtscheidingen voor EURO 800,-- aan honorarium exclusief BTW de echtscheiding geregeld, inclusief een convenant en ouderschapsplan. komt u in aanmerking voor een toevoeging (subsidie) dan ligt dit bedrag zelfs lager. Zie bovendien de navolgende pagina lees meer.......

Bij internetechtscheidingen is er al in het geheel geen sprake van enige controle en dien je alles zelf maar te gokken en in te vullen.

Disclaimer / Algemene voorwaarden:

Op alle met Julicher & Meijer advocaten gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing die welke ook op de site www.julicher-meijer.nl staan opgenomen.

In deze algemene voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen.

Algemene voorwaarden kunt u bekijken op de pagina algemene voorwaarden van de website www.julicher-meijer.nl.

De algemene voorwaarden worden u overigens ook onmiddellijk op aanvraag kosteloos toegezonden.

Neem contact met ons op:

Naam:

Email:

Onderwerp:

Telefoonnummer

Bericht: