Samen goed scheiden door mediation voor een echtscheiding te Boxmeer en met advocaat als mediator:

Samen in goed onderling overleg scheiden kan ook bij ons kantoor te Venray. Hierbij kan via een mediator snel een echtscheiding bereikt worden die ook nog eens kostengunstig is, namelijk tegen een vaste (lage) prijsafspraak. Tevens kan op die manier bijzondere aandacht gegeven worden aan de positie en problemen die kinderen kunnen ervaren door hun kwetsbare positie in het echtscheidingsproces. Informeer bij ons voor uw gezamenlijke echtscheiding en bel 0478 - 521070

Echtscheiding mediation voor Boxmeer. Bel: 0478-521070

Samen scheiden te Boxmeer door samen één echtscheidingsadvocaat te nemen en in goed onderling overleg is bij ons kantoor, te Venray en dus in de directe omgeving van Boxmeer, mogelijk. Hierbij komt men door een mediator en via mediation tot een echtscheiding en tot afspraken over alle onderwerpen die verband houden met het - samen- scheiden. Zo kan men met de mediator afspraken maken over de verdeling van de eigendommen, de omgangsregeling met de kinderen, het te betalen bedrag aan (kinder)alimentatie, of het gebruik van de woning te Boxmeer.

De mediator legt de puzzelstukjes op hun plek.

De mediator legt de puzzelstukjes op hun plek.

Voordelen:
- snelheid: de doorlooptijd is vaker korter omdat men in goed overleg afspraken kan maken;
- lagere kosten: Doordat de doorloopsnelheid kort is kan sneller tot overeenstemming gekomen worden en kan men sneller scheiden. Dit drukt de kosten in betalende zaken. Kostenbeperking slechts bij advocaten: Advocaten als mediator Venray kunnen voor een of beide echtgenoten toevoegingen (subsidie) aanvragen waardoor lage vaste kosten (zonder BTW) en een lager griffierecht verschuldigd zijn per persoon.  Daarbij wordt een eigen bijdrage vastgesteld van € 340,-- tot € 849,--. Als een van de partners voor een toevoeging in aanmerking komt, dan heeft dat ook een drukkende werking op de kosten van de andere partner.

Vaste prijsafspraak bij mediation Boxmeer:

Vaste prijsafspraken zijn mogelijk bij mediation en een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding. Indien één van beide echtgenoten een toevoeging /subsidie verkrijgt dan wordt daarmee rekening worden gehouden voor de andere echtgenoot. Dit kan dan tot de helft van de kosten schelen. Er zijn verschillende modules mogelijk. De modules omvatten de meest gangbare werkzaamheden en de advocaat bespreekt met u welke modules u nodig heeft:

Basismodule                                                              € 785,--

Module kinderen                                                      € 350,--

Module rechtbank                                                    € 525,--

Module Koopwoning                                               € 300,--

Module kinder- partneralimentatie                     € 425,--

Module pensioen                                                      € 180,--

Module ondernemer                                               € 450,--

Bij deze modules zijn de prijzen incl. 21 % BTW en excl. Griffierechten en uittrekselkosten. Werkzaamheden (in onderling overleg) buiten de modules om worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Basismodule

De basismodule is op iedereen van toepassing en omvat maximaal 2 tot 3 gesprekken, advisering van algemene en bijzondere aard (waaronder over eventuele huwelijkse voorwaarden) en briefwisseling. Hieronder valt ook het toezenden van de conceptstukken waaronder het convenant, ouderschapsplan enz. alsmede het tekenen van de stukken in aanwezigheid van de advocaat.

Module kinderen

Dit is van toepassing op het moment dat er minderjarige kinderen zijn waaromtrent regelingen getroffen dienen te worden zoals omgangsregelingen, gezagsregelingen en meer. Deze regelingen dienen besproken te worden en dienen opgenomen te worden in een ouderschapsplan.

Module rechtbank

Wij zorgen voor de briefwisseling met de rechtbank, het aanvragen van uittreksels, het opmaken van een verzoekschrift tot echtscheiding, het opmaken van een akte van non appel en het inschrijven van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Module Koopwoning

Beoordeeld dient te worden wat met de woning dient te gebeuren. Zo dient onder andere te worden beoordeeld of de woning overgenomen kan worden door een van de partijen, indien een partij dat wil.

Module alimentatie

Een alimentatieberekening is belangrijk om goede afspraken te kunnen maken over alimentatie. Zo kunt u voorkomen dat één van beide echtgenoten achteraf vindt dat een fout bedrag is afgesproken. Een alimentatieberekening voor partneralimentatie en kinderalimentatie kan aldus onnodige discussies achteraf voorkomen.

Module pensioen

Ook het pensioen, opgebouwd tijdens het huwelijk, dient te worden verdeeld. Dit kan op verschillende wijzen. Vaak is de standaardverdeling de aangewezen weg, soms willen partijen nadere afwijkende afspraken hierover maken of zelfs over en weer afstand doen van verdeling.

Module ondernemer

Bij een onderneming dient men tevens de jaarstukken (eventueel van meerdere jaren) te bezien, dient overleg gevoerd te worden met de accountant / boekhouder en dienen afspraken gemaakt te worden om rekening te houden met de belangen van alle partijen en de onderneming. Dit alles maakt de advisering over de scheiding van het vermogen bij gemeenschappelijke verzoeken ingewikkelder. Overigens kan het zijn dat een van partijen (op zijn /haar of gezamenlijke kosten) een accountant dient te raadplegen.

Voor iedereen geldt dat griffierecht (rechtbank) verschuldigd is en uittrekselkosten.

Ieder een eigen advocaat = automatisch vechtscheiding?

Nee, een goede advocaat probeert echter bij elke echtscheiding een vechtscheiding te voorkomen door in overleg te gaan (soms ook via een viergesprek, al dan niet te Boxmeer) met de advocaat van de wederpartij.

De meest optimale oplossing bij samen scheiden:

Een mediator voor de omgeving Boxmeer is een persoon die door middel van gesprekken een zo optimaal mogelijke oplossing probeert te vinden voor de problemen rond een scheiding of beëindiging samenwoning. Bij echtscheidingsmediation probeert de mediator bijvoorbeeld door overleg tussen partijen de beste omgangsregeling, een eerlijke alimentatie, het gebruik van de woning te Boxmeer met de daarbij behorende kosten (zolang die nog niet verkocht is) en de scheiding van de gemeenschappelijke boedel te regelen. De mediator zal proberen partijen tot elkaar te brengen via mediation om zo sneller en beter zaken te kunnen regelen. Niet alleen snelheid is een voordeel, van mediation. Alles kan immers in één verzoekschrift aan de rechter worden voorgelegd. Net zo belangrijk is het, dat op die wijze een langdurige strijd voor de rechter tussen partijen, en daarmee een vechtscheiding, wordt voorkomen. Bovendien komt er een oplossing uit waarin partijen zich kunnen vinden en dat is met een rechterlijke uitspraak niet altijd zo.

Wij kunnen u helpen met een mediationtraject en het tot stand komen van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding middels een advocaat mediator, ook voor Boxmeer. Neem daartoe contact met ons op, op telefoonnummer 0478 - 521070.

Waarom geen andere mediator dan een advocaat als mediator:

Iedereen kan zich mediator noemen en een echtscheidingsmediation bureau beginnen, en dat doen ze dan ook. Veel mediators hebben geen scholing op het gebied van echtscheiding, geen kennis van zaken en hebben soms de vreemdste zaken gedaan in hun carrière. Advocaten zijn bij uitstek degenen die al sinds jaar en dag de echtscheidingen regelen. U laat toch ook niet uw tanden trekken door een loodgieter alleen maar omdat hij goedkoop is en zegt dat hij een tang kan hanteren?

Lagere kosten bij mediation door een niet advocaatmediator?

Nee, deze mediators zeggen dat hun uurtarief bij echtscheiding lager ligt dan die van een advocaat en suggereren daarmee dan ook dat ook hun kosten lager liggen. In werkelijkheid zijn hun uiteindelijke rekeningen vaak vele malen hoger dan die van een advocaat. Een advocaat kan bovendien met toevoegingen (subsidie) al tegen lage kosten een echtscheiding verrichten. Soms komt de ene echtgenoot wel en de andere niet voor een toevoeging in aanmerking. Dat scheelt al vaak de helft van de kosten. Mediators beginnen daar meestal niet aan. Voor hen bent u omzet.

Wie betaalt u allemaal bij een willekeurige mediator:

Vergeet vervolgens niet dat u niet alleen de mediator te Boxmeer betaalt voor de scheiding, maar vaak ook de organisatie waarbij die aangesloten is/de website waar u zich heeft ingeschreven en uiteindelijk ook nog eens een advocaat die de stukken indient. Vaak is het zelfs zo dat wij korte tijd nadat een echtscheiding is gerealiseerd door een mediator, zaken opnieuw dienen op te pakken, ook bij mediations in Boxmeer. Meestal betreft dit dan het opnieuw vaststellen van alimentatie en omgangskwesties aangezien die niet goed berekend of doordacht zijn. Het gevolg is uiteindelijk dubbele kosten.

Ons advies:

Laat u goed adviseren als de kosten een uitgangspunt zijn bij uw overweging bij een gezamenlijke echtscheiding en neem, ook als u in 5831 JB Boxmeer woont, contact met ons kantoor (gelegen te Venray aan de Leunseweg 6a) op.

Wij helpen u met scheiden door een mediationtraject en het tot stand komen van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, ook als u in Boxmeer woont.

 

Neem contact met ons op, op telefoonnummer 0478 - 521070

 

mediator-echtscheidingsmediation[contact-form-7 404 "Not Found"]