Overlegscheiden = Samen goed scheiden door deskundig advocaat als mediator. Mediation als scheidingsbegeleiding.

Mediation door onze advocaat leidt tot een overlegscheiding. Hierbij kan snel en kostengunstig (door vaste prijsafspraken) een echtscheiding in Venray en omstreken bereikt worden. Tevens kan door de mediator bijzondere aandacht gegeven worden aan de positie en problemen die kinderen kunnen ervaren door hun kwetsbare positie in het echtscheidingsproces.

Echtscheiding mediation Venray tel. 0478 - 52 10 70:

Samen scheiden te Venray waarbij beide één advocaat / mediator nemen voor de echtscheiding (en dus in goed onderling overleg), is bij ons kantoor mogelijk. Hierbij komt men via mediation samen tot afspraken over alle onderwerpen die verband houden met de echtscheiding.
Zo kan men zelf afspraken maken over de verdeling van de eigendommen, de omgangsregeling met de kinderen, het te betalen bedrag aan (kinder)alimentatie, of het gebruik van de woning te Venray.

De mediator legt de puzzelstukjes op hun plek.

De mediator legt de puzzelstukjes op hun plek.

Voordelen zijn:
- snelheid: de doorlooptijd is vaker korter omdat men in goed overleg afspraken kan maken;
- lagere kosten: Doordat de doorloopsnelheid kort is kan sneller tot overeenstemming gekomen worden en kan men sneller scheiden. Dit drukt de kosten in betalende zaken.

- Kostenbeperking slechts bij advocaten:
Advocaten als mediator kunnen voor een of beide echtgenoten toevoegingen (subsidie) aanvragen waardoor lage vaste kosten (zonder BTW) en een lager griffierecht verschuldigd zijn per persoon.  Daarbij wordt een eigen bijdrage vastgesteld van € 340,-- tot € 849,--. Als een van de partners voor een toevoeging in aanmerking komt, dan heeft dat ook een drukkende werking op de kosten van de andere partner.

Vaste prijsafspraak bij mediation Venray:

Vaste prijsafspraken zijn mogelijk bij mediation en een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding. Indien één van beide echtgenoten een toevoeging /subsidie verkrijgt dan wordt daarmee rekening worden gehouden voor de andere echtgenoot. Dit kan dan tot de helft van de kosten schelen. Er bestaan verschillende modules binnen de vaste prijsafspraak. De modules omvatten de meest gangbare werkzaamheden en de advocaat bespreekt met u welke modules u nodig heeft:

Basismodule                                                              € 785,--

Module kinderen                                                      € 350,--

Module rechtbank                                                    € 525,--

Module Koopwoning                                               € 300,--

Module kinder- partneralimentatie                       € 425,--

Module pensioen                                                     € 180,--

Module ondernemer                                               € 450,--

Bij deze modules zijn de prijzen incl. 21 % BTW en excl. Griffierechten en uittrekselkosten. Werkzaamheden (in onderling overleg) buiten de modules om worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Basismodule

De basismodule is op iedereen van toepassing en omvat maximaal 2 tot 3 gesprekken, advisering van algemene en bijzondere aard (waaronder over eventuele huwelijkse voorwaarden) en briefwisseling. Hieronder valt ook het toezenden van de conceptstukken waaronder het convenant, ouderschapsplan enz. alsmede het tekenen van de stukken in aanwezigheid van de advocaat.

Module kinderen

Dit is van toepassing op het moment dat er minderjarige kinderen zijn waaromtrent regelingen getroffen dienen te worden zoals omgangsregelingen, gezagsregelingen en meer. Deze regelingen dienen besproken te worden en dienen opgenomen te worden in een ouderschapsplan.

Module rechtbank

Wij zorgen voor de briefwisseling met de rechtbank, het aanvragen van uittreksels, het opmaken van een verzoekschrift tot echtscheiding, het opmaken van een verklaring van non appel en het inschrijven van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Module Koopwoning

Beoordeeld dient te worden wat met de woning dient te gebeuren. Zo dient onder andere te worden beoordeeld of de woning overgenomen kan worden door een van de partijen, indien een partij dat wil.

Module alimentatie

Een alimentatieberekening is belangrijk om goede afspraken te kunnen maken over alimentatie. Zo kunt u voorkomen dat één van beide echtgenoten achteraf vindt dat een fout bedrag is afgesproken. Een alimentatieberekening voor partneralimentatie en kinderalimentatie kan aldus onnodige discussies achteraf voorkomen.

Module pensioen

Ook het pensioen, opgebouwd tijdens het huwelijk, dient te worden verdeeld. Dit kan op verschillende wijzen. Vaak is de standaardverdeling de aangewezen weg, soms willen partijen nadere afwijkende afspraken hierover maken of zelfs over en weer afstand doen van verdeling.

Module ondernemer

Bij een onderneming dient men tevens de jaarstukken (eventueel van meerdere jaren) te bezien, dient overleg gevoerd te worden met de accountant / boekhouder en dienen afspraken gemaakt te worden om rekening te houden met de belangen van alle partijen en de onderneming. Dit alles maakt de advisering over de scheiding van het vermogen bij gemeenschappelijke verzoeken ingewikkelder. Overigens kan het zijn dat een van partijen (op zijn /haar of gezamenlijke kosten) een accountant dient te raadplegen.

Ieder een eigen advocaat = automatisch vechtscheiding?

Nee, een goede advocaat probeert bij elke echtscheiding een vechtscheiding te voorkomen door in overleg te gaan (soms ook via een viergesprek) met de advocaat van de wederpartij.

De meest optimale oplossing voor mediation in Venray:

De mediator is een persoon die door middel van gesprekken een zo optimaal mogelijke oplossing probeert te vinden voor de problemen rond een scheiding of beëindiging samenwoning. Bij mediation bij echtscheidingen probeert de mediator door overleg tussen partijen de beste omgangsregeling, een eerlijke alimentatie, het gebruik van de woning te Venray met de daarbij behorende kosten (zolang die nog niet verkocht is) en de scheiding van de gemeenschappelijke boedel te regelen. Via mediation probeert de mediator partijen tot elkaar te brengen om zo sneller en beter zaken te kunnen regelen. Niet alleen snelheid is een voordeel, van mediation. Alles kan immers in één verzoekschrift aan de rechter worden voorgelegd. Net zo belangrijk is het, dat via mediation een langdurige strijd voor de rechter en daarmee een vechtscheiding, wordt voorkomen. Bovendien komt er een oplossing uit waarin partijen zich kunnen vinden en dat is met een rechterlijke uitspraak niet altijd zo aangezien daarbij in beginsel één partij gelijk krijgt.

Wij kunnen u helpen bij de mediation door samen met u een mediationtraject in te gaan en zo door mediation een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding op te stellen. Neem daartoe contact met ons op, op telefoonnummer 0478 - 521070 te Venray.

Waarom mediation via een advocaat als mediator:

U wil kwaliteit, deskundigheid en snelheid. Die vind u slechts bij een advocaat als mediator. Advocaten zijn bij uitstek degenen die al sinds jaar en dag de echtscheidingen regelen. Letterlijk iedereen kan zich namelijk mediator noemen en een mediation verrichten, en dat doen ze dan ook. Veel mediators hebben geen scholing op het gebied van echtscheiding, geen kennis van zaken en hebben soms de vreemdste zaken gedaan in hun carrière. U laat toch ook niet uw tanden trekken door een loodgieter alleen maar omdat hij goedkoop is en zegt dat hij een tang kan hanteren?

Lagere kosten bij mediation door een niet advocaat mediator?

Nee, deze mediators zeggen dat hun uurtarief bij mediation lager ligt dan die van een advocaat en suggereren daarmee dat ook hun kosten lager liggen. Zij werken echter met vaste (hoge) bedragen en extra kosten voor basiswerkzaamheden plus moeten nog een advocaat inschakelen om het verzoek tot echtscheiding in te dienen. Uiteindelijk liggen de kosten van echtscheiding vele male hoger dan bij een advocaat die de mediation doet. Een advocaat kan bovendien een toevoegingen (subsidie) aanvragen hetgeen mediatiors niet kunnen of willen doen.

Wie betaalt u allemaal bij een willekeurige mediator?

Vergeet vervolgens niet dat u niet alleen de mediator betaalt, vaak ook de organisatie waarbij die aangesloten is/de mediation website waar u zich heeft ingeschreven, maar uiteindelijk ook nog eens een advocaat die de stukken indient die via mediation zijn opgemaakt. 

Ons advies bij mediation is:

Laat u goed adviseren als de kosten het uitgangspunt zijn bij de keuze van de mediator. Neem voor meer informatie of mediation contact op met ons kantoor (gelegen te Venray aan de Leunseweg 6a), via ons telefoonnummer: 0478 - 52 10 70 of via het onderstaande contactformulier. Wij verrichten niet alleen echtscheidingsmediations in Venray maar tevens in BoxmeerDeurne, en Horst aan de Maas

Contact opnemen?