Kosten advocaat, duur?

Kosten kunnen per zaak sterk verschillen.

  • Betaalt de overheid de rechtsbijstand door de advocaat (de zogenaamde toevoeging)?
  • Dient u het honorarium van de advocaat te Venray zelf te betalen? wilt u een betalingsregeling?
  • Vaste prijsafspraak bij echtscheiding mediation?

Meer informatie?

Lees meer

Wat gaat de inschakeling van een advocaat in arbeidszaken mij kosten is een van de belangrijkste vragen.

Hiermee kunt u immers beslissen of u er goed aan doet om de zaak uit handen te geven. Andere mogelijkheden zijn dat u de zaak laat zitten of er zelf het beste van maakt.

Bel dus met 0478 - 51 10 70 voor het maken van een kosteloze en vrijblijvende spreekuurafspraak zodat wij de mogelijkheden en vragen met u kunnen doorspreken.

Ook kunt u alvast kijken op de website www.julicher-meijer.nl en dan onder het kopje "kosten".